خوشگوار
جاب ویژن
استخدام
مسئول مالی و حسابداری

خوشگوار

کیش

حقوق:

10 - 8 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
آشنا با تهیه صورت های مالی و گزارشات مدیریتیانجام امور محوله بر اساس عنوان شغلی