شیپور
استخدام
کار درمنزل دورکاری

کرج

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار درمنزل مناسب تمام اعضای خانواده