یاتاقان بوش ایران
جاب ویژن
استخدام
مدیر بازرگانی - آقا

یاتاقان بوش ایران

تاکستان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
(محل فعالیت شهرک صنعتی خرمدشت)·  نظارت بر خرید و فعالیت های کارکنان در واحد خرید.·   نظارت بر استعلام خرید و تأیید قیمت مناسب.·   هماهنگی جهت برگزاری مناقصه خرید.·   ارتباط با تأمین کنندگان در خصوص تأمین به موقع کالاهای درخواستی·   همکاری در شناسایی و ارزیابی اولیه و انتخاب تأمین کنندگان·    بررسی گزارشات پایش عملکرد تأمین کننده و اطلاع نتایج به تأمین کننده·     پیگیری جهت تحویل محصول خریداری شده از تأمین کننده مطابق زمان بندی توافق شده·     تهیه گزارش های تأمین مواداولیه و تحلیل دلایل انحراف از تاریخ نیاز سفارش.·    شناسایی ریسک ها و فرصت های مرتبط با خرید و تلاش در جهت کنترل آنها·    پایش و اندازه گیری فرایندهای مرتبط با خرید و اقدام جهت بهبود.