همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارشناس پیکر بندی شبکه"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
انجام تعاریف نرم افزاری در سایت جهت آماده سازی سایت برای سرویس دهی در شبکه

 برخی از وظایف مورد انتظار:
شرکت در دوره های آموزشی
مطالعه مدارک فنی
تهیه گزارشات فنی پروژه
پیگیری امور محوله از سمت مربی (منتور) در بخشهای پیگیری امور مربوطه با پیمانکار

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
کارآموز پس از پایان دوره قادر خواهد بود تعاریف نرم افزاری جهت آماده سازی سایت برای سرویس دهی در شبکه را انجام دهد و همچنین اشکالات احتمالی را با پیگیری با پیمانکار مربوطه رفع نماید.