دیوار
استخدام
منشی مدیر عامل

پاسداران

حقوق:

مطابق با وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 8/30 تا16/30 پنجشنبه ها 8/30 تا13/30 صبحانه و ناهار به عهده شرکت می باشد تلفن شرکت ********