شیپور
استخدام
پرستار تمام وقت

هادی شهر (کله بست)

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۲۸ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پرستار تمام وقت جهت نگهداری از سالمند سالم خانم 75 ساله تعطیلات هفتگی از ساعت 16عصر پنجشنبه تا ساعت 16روز جمعه می باشد. مبلغ حقوق 5میلیون تومان در ابتدا می باشد و در صورت رضایت افزایش می یابد. توضیحات بیشتر در مصاحبه حضوری گفته می شود.