شیپور
استخدام
مدیر حسابداری

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۱۵ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
یک نفر وارد به امور مالی حسابداری و کاریابی دفتر کار 70 متری در بهترین موقعیت ستارخان با تجهیزات کامل و شرکت ثبت شده از ما کاریابی و مدیریت پرسنل از شما کاملا توافقی