رونیکس
جاب ویژن
استخدام
کارشناس منابع انسانی

رونیکس

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
فعالیت های شغلی: 1.       بررسی درخواست ها و  تقاضا های  نیروی واحدهای سازمان.2.       اولویت بندی درخواست ها براساس میزان اهمیت فعالیت واحد3.       مکالمه تلفنی و حضوری با درخواست کنندگان نیرو در واحدها.4.       آگهی نویسی و آگهی خوانی. 5.       مطالعه رزومه های ارسالی و دسته بندی آن ها براساس اولویت.6.       انجام فرایند آموزش سازمانی(نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اثر بخشی)7.       انجام امور مربوط به مدیریت و ارزیابی عملکرد پرسنل(طراحی فرایند، طراحی پرسنشنامه ها و انجام عملیات اجرایی مدیریت عملکرد)انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز: آشنایی با فرایند جذب و استخدام، مصاحبه و کانال های مختلف کارمند یابی (سایت های کاریابی، لینکدین و...)آشنایی با فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی سازمانیآشنایی با عملیات های تجزیه و تحلیل مشاغل و طبقه بندی مشاغلآشنایی با فرایند مدیریت عملکرد سازمانیآشنایی با نرم افزارهای منابع انسانی مزیت محسوب می شود (سنجمان، ایده و ...)شایستگی های محوری: کار تیمی، تاب آوری، نتیجه محور بودن، حل مسئله، مدیریت روابط، آگاهی سازمانی.