همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس طراحی شبکه Core

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
این اداره مسئول طراحی شبکه Core می‌باشد و با ادارات بهینه سازی و نظارت بر پیاده سازی شبکه Core و نیز سایر ادارات طراحی در تعامل مستقیم می‌باشد. شبکه Core همراه اول از دو بخش CS و PS تشکیل شده است.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
بررسی تکنولوژی های به روز، راهکارهای استقرار و طرح های پیاده سازی توسعه شبکه
پاسخگویی به کارهای اجرایی از سمت مدیریت
توانایی تهیه گزارشات مورد نیاز

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
تسلط بر تکنولوژی های به روز، راهکارهای استقرار و طرح های پیاده سازی توسعه شبکه
پاسخگویی به کارهای اجرایی از سمت مدیریت
توانایی تهیه گزارشات مورد نیاز