دیوار
استخدام
دور کاری اینترنتی

آرژانتین

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

سایر

تاریخ:

۲۹ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کسب درامد وابسته به بانک گردشگری،ساعات کاری شناور و بدون نیاز به پیشنیاز خاص تماس فقط واتساپ