شیپور
استخدام
استخدام مدیر داخلی خانوم

شیراز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به دو تا خانوم جهت کار در هلدینگ ساختمانی نیازمندیم روابط عمومی خوب منظم و کاری ترجیحا مجرد بی محدودیت ارسال رزومه از وات 0936XXX0616