شیپور
استخدام
کار در منزل مجازی

برازجان

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۰۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کار در منزل مخصوص خانم ها با گوشی و ب راحتی ن پول ثبت نام میگیریم ازتون ن چیزی چت گروه برای کار بازه ک سوال و انتقادی دارید بپرسید حتی صحت کار بدون گرفتن هیچ پولی صمیمانه منتظرتون هستیم