شیپور
استخدام
استخدام ویزیتورباحقوق ومزایا

شیراز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
شرکت اریاپخش جهت تکمیل کادرفروش خودبه تعدادی ویزیتورباحقوق اداره کار+پورسانت ازفروش+بیمه تکمیل اجتماعی نیازمنداست