شیپور
استخدام
جلوبندی ساز ماهر مکانیک نیمه ماهر

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
جلوبندی ساز ماهر مکانیک نیمه ماهر