همراه اول
دانشکار
استخدام
کارشناس نظارت فنی و توسعه شبکه

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

part_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
پیگیری و پیشبرد پروژه های اجرایی سازمان در راستای بهبود شبکه

 برخی از وظایف مورد انتظار:
آشنایی با پروژه های اجرایی
آشنایی با فرآیند اجرایی
آشنایی با اهداف پروژه ها
پیگیری و تحلیل موارد و مشکلات و در نهایت ارائه راهکار

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
آشنایی با پروژه ها
آشنایی با نحوه پیگیری و پیشبر فرآیند ها
آشنایی با تحلیل و ارائه راهکار جهت حل مشکلات
آشنایی با اهداف سازمان