شیپور
استخدام
حسابدار مدیریت مالی

شبستر

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۱۳ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بازرگانی پخش موادغذایی وبازاریابی