دیوار
استخدام
منشی مدیر عامل

سهروردی

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک نفر منشی خانم مسلط ب کار اداری منظم پیگیر و از همه مهمتر متعهد ب انجام کار با کلیه مزایای قانونی فوری