پوراطب گستر
جاب ویژن
استخدام
کارشناس مالی و حسابداری

پوراطب گستر

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۲ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بررسی، تهیه و تنظیم کلیه اسناد حسابداری بررسی انحرافات و مغایرت های احتمالی در پرداخت ها و هزینه هاانجام امور بخش حسابداری از جمله پیگیری و تنظیم فاکتورها و وصول مطالباتدریافت و پرداخت تنخواه ها انجام حساب های ماهانه و سالانهمسلط به امور حسابداری دفاترمغایرت گیری ماهیانه حساب هاثبت اسناد عمومی حسابداری و خزانه