شیپور
استخدام
چند نفر همکار کار در تولیدی لوازم مفتولی و آبکاری نیازمندیم

مراغه

حقوق:

۳.۵ تا ۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۳ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به چند نفر همکار جهت کار در کارگاه تولیدی مفتولی و آبکاری نیازمندیم