شیپور
استخدام
شرکت بازرگانی

شاهرود

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۰۵ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
درقسمت کاری اقدام به جذب نیرو می کنند انبار داری جای خواب بیمه وبازنشستگی ایاب وذهاب پرداختی به موقع 4روز مرخصی چت در شیپور جواب داده نمی شود