راهنما(نیازمندی های همشهری)
استخدام
استخدام تکنسین برق و الکترونیک

بهشتی

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
تکنسین آشنا به برق تست وتعمیرات ترانسفورماتور محدوده بهشتی 88717890