دیوار
استخدام
حسابدار مالی (خانم)

خاوران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۳ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک خانم حسابدار برای انجام امور مالی و دفتری آشنا به نرم افزار حسابداری نیاز مندیم