شیپور
استخدام
کارگر میوه فروشی

شیراز

حقوق:

۱ تا ۲.۵ میلیون تومان

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
به یک کارگر جهت کار در میوه فروشی نیازمندیم