شیپور
استخدام
به دو نفر مهندس عمران جهت اجرا در کار کارگاه بهارستان

بهارستان

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط به امور اجرایی - نقشه خوانی