عمران مارون
جاب ویژن
استخدام
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

عمران مارون

اهرم (تنگستان)

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه و اخذ تائیدیه کارفرما
بروزرسانی برنامه زمانبندی تفصیلی و اخذ تائیدیه کارفرما
تهیه لایحه تاخیرات
تهیه گزارشات دوره ای مورد نیاز ذینفعان
تهیه مستندات تصویری از پیشرفت پروژه و ارائه به مدیریت
برگزاری جلسات ادواری مربوط به برنامه زمانبندی با واحدهای کارگاهی(جلسه عارضه یابی و بازخورد)
تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه مربوطه