شیپور
استخدام
مدرس گرافیک ( دورکاری )

تهران

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۲۹ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مجموعه پیواس به منظور تکمیل کادر خود به تعدادی مدرس در حوضه گرافیک به صورت دور کاری نیازمند است . مدرسین میبایست درس های مد نظر خود را به صورت ویدیو برای دانشجویان ارسال کنند.