شیپور
استخدام
نیازمند راننده پایه اول

جم

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمنده راننده پایه یک جهت میکسر کمپرسی شماره تماس: