شیپور
استخدام
به یه لاحاف دوز و باتجربه نیازمندم

میبد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کسی که قبلا کارکرده باشه بالش تشک لاحاف پرکرده باشه دوخت کرده باشه برای کارگاهم یه یه رختخواب دوز ماهر نیازمندم