شیپور
استخدام
حسابدار و مدیر مالی

تنکابن

حقوق:

۵ تا ۸ میلیون تومان

تاریخ:

۱۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
مسلط به کامپیوتر. برای انجام امور حسابداری سیستمی