شیپور
استخدام
خیاط خانوم مجرد

رزن

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۲ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
چن نفر خیاط خانوم ترجیحا مجرد نیاز مندیم