همراه اول
دانشکار
استخدام
"کارآموز طراحی و بهینه سازی انتقال"

همراه اول

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

شرح مختصر از موقعیت:
اطمینان از مدیریت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی و طراحی معماری انتقال شبکه (فقط شبکه دسترسی رادیویی)
اطمینان از بهینه سازی عملکرد شبکه انتقال ، مطابق با روش های تعریف شده ، به منظور دستیابی به KPI از نظر کمی و کیفی.
اطمینان از به دست آوردن حاشیه ظرفیت شبکه انتقال و اهداف عملکرد آن.

 برخی از وظایف مورد انتظار:
تجزیه و تحلیل ورودهای مربوط به سرویس های پوششی و هدف های تعیین شده ظرفیت شبکه
هماهنگی با واحد پیاده سازی شبکه(NI)  جهت امکان اجرای گسترده و موافقت با تاریخ های RFS مناسب (آماده برای سرویس).
فراهم کردن سیستم ظرفیتی لازم برای تاریخ های مورد نیاز RFS، بررسی کلی حاشیه ظرفیت که توسط راهنمای مهندسی رادیو اپراتور تعریف شده است.
بررسی و تأیید به موقع سایت منتخب بر اساس گزارش های بررسی سایت ها  از واحد NI ، و در صورت لزوم بررسی سایت های اضافی با توجه به دامنه کاری پروژه
تهیه، گردآوری و بروزرسانی  اسناد درخواست تغییر (Change Request) و پایگاه داده(databases)
آنالیز داده های ورودی توسط واحد طراحی رادیویی و واحد هسته ارتباطات(Core)

آنچه کارآموز در پایان دوره کسب خواهد کرد:
مهارت های بهینه سازی رادیویی