شیپور
استخدام
منشی شخصی مدیر عامل

شیراز

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۲۷ آبان، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
منشی مدیر عامل در شرکت مجرد و مستقل ارسال رزومه . صبر و دقت . رازداری روابط عمومی بالا با حقوق مکفی ارسال مشخصات کامل و رزومه از طریق پیامک