شیپور
استخدام
باطری‌ساز‌اسکانیا

عسلویه

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
‌جویای‌کار‌شاگرد‌باطری‌ساز‌اسکانیا‌هستم