شیپور
استخدام
جذب مدرس زبان انگلیسی خانم

تاکستان

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
آکادمی زبان فردا تاکستان، خیابان توحید، پلاک 57