آرمین فرداد
جاب ویژن
استخدام
مدیر مالی و حسابداری

آرمین فرداد

تبریز

حقوق:

16 - 12 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد (ریالی- ارزی) و اسناد بهادار در سیستم حسابداری خزانه.● تهیه صورت مغایرت بانکی.● کنترل اسناد تضمینی دریافتی و تطابق فیزیکی این اسناد با سوابق حسابداری در دوره های معین.● همکاری نزدیک با رئیس حسابداری در تهیه گزارشات نقدینگی و غیره.پیش نیازها:● داشتن قدرت برقراری ارتباط به صورت مکتوب و شفاهی.● توانایی تجزیه و تحلیل داده های مالی.● توانایی شناسایی تراکنش های خزانه داری.