راهنما(نیازمندی های همشهری)
استخدام
مدیر

همه شهر ها

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۹ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رشته مدیریت ترجیحا با سابقه بیمارستانی جهت بیمارستان انصاری نیازمندیم