شیپور
استخدام
جذب نگهبان بازنشسته

قزوین

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۲ آذر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام به یک نیروی بازنشسته به غیراز بازنشیتگان محترم تامین اجتماعی جهت نگهبانی در یک شرکت تولیدی با ساعت کاری 8 ساعت کار 24 ساعت استراحت نیازمندیم 028XXX34277 شماره تماس: