شرکت ایرانیان خودرو
جاب ویژن
استخدام
کارشناس تحلیل کسب و کار و استراتژی

شرکت ایرانیان خودرو

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۳۱ شهریور، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
طراحی و مدلسازی فرآیند های سازمانیکمک به تدوین استراتژی و نظارت بر شاخص های عملکردی واحد هاایجاد و کنترل گزارشات مدیریتیتحلیل و طراحی سیستم و تدوین مستندات تحلیل نرم افزارکنترل مستندات سازمانیعارضه یابی و صدور اقدام اصلاحیمشارکت در اجرای برنامه های ممیزیمصاحبه با ذینفعان فرایند های کسب و کارجمع آوری و مستند سازی فرآیند های کسب و کارطراحی فرم، دستورالعمل و سایر نیازمندی های فرایندتدوین شاخص‏های عملکردی و نظارت بر اجرا و پایش فرایندها