—
ایران استخدام
استخدام
استخدام شاگرد نیمه ماهر و کارگر ساده برای کار کابینت در اصفهان

اصفهان

حقوق:

از ۵ میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام‌وقت

تاریخ:

۱۱ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
استخدام شاگرد نیمه ماهر و کارگر ساده برای کار کابینت در اصفهان