بیمه سامان نمایندگی بهادرانی کد249014
جاب ویژن
استخدام
اعطا کد نمایندگی

بیمه سامان نمایندگی بهادرانی کد249014

شیراز

حقوق:

8 - 6 میلیون تومان

نوع قرارداد:

تمام وقت یا پاره وقت

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
عقد قرارداد رسمی از اولین روز همکاریاعطای کدنمایندگی از اولین روز همکاریامکان دریافت مجوز تاسیس دفتر نمایندگیآموزش حرفه ای رایگاناعطای مجوز فروش تمام محصولات بیمه ای در سراسر کشور (عمر، شخص ثالث، بدنه،تکمیلی،آتش سوزی و...)امکان ارتقاء به جایگاه مدیریت فروش،مدیرارشد،کارآفرینی ،تاپ لیدر،لیدرشاپ و...بدون نیاز به سرمایه اولیهتخصیص پرتال به نمایندگان از روز اول کاری جهت ثبت و صدور بیمه نامه ها