ایده برتر پارسیان خاورمیانه
دانشکار
استخدام
کارشناس مالی-حسابداری

ایده برتر پارسیان خاورمیانه

حقوق:

-

نوع قرارداد:

full_time

تاریخ:

۲۵ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:

-آشنایی با قوانین اداری و مالی
-آشنایی با حسابداری
-آشنایی با نرم افزار نوسا امتیاز محسوب می شود
-حداکثر سن برای این عنوان شغلی تا 35 سال می باشد.
-حداقل 3 سال سابقه کار.