ساجیران
تلنت کوچ
استخدام
حسابدار مالیاتی

ساجیران

تهران

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● نظارت بر مدارک و مستندات مالیاتی و ثبت صحیح اسناد حسابداری. ● تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌. ● تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارش‌های مالی قانونی. ● ثبت اظهارنامه مالیاتی عملکرد. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● تسلط نسبی به بخش‌های مختلف مالی. ● داشتن روابط عمومی عالی. ● فردی مسئولیت پذیر، فعال، متعهد و با دقت. ● داشتن سرعت عمل در ارائه گزارش‌های درخواستی. ● آشنایی با اصول حسابداری.