ایران تلنت
استخدام
Financial Expert

بازرگانی ژالاب

تهران

حقوق:

65026800

نوع قرارداد:

Full Time

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
● انجام امور مالی اداری و قراردادها. ● ثبت اسناد حسابداری. ● تهیه و ارائه گزارش‌های مدریتی. ● تهیۀ لیست بیمه، مالیات و حقوق و دستمزد. ● تهیۀ گزارش‌های فصلی و ارزش افزوده. ● تهیۀ صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین طرف‌های تجاری.