شیپور
استخدام
آگهی کار پاره وقت

ساری

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

پاره وقت

تاریخ:

۳۱ خرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
بدون مدرک تحصیلی با گوشی در دست در خانه درآمد داشته باش