کاریابی های حضوری
استخدام
کارگر ساده

حقوق:

مصوب وزارت کار

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۰۵ تیر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارگر ساده