راهنما(نیازمندی های همشهری)
استخدام
پایه گیتار

تهران

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۹ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
پایه گیتار 330 پایه نت 330 زیر پایی 220 کاپو 120 هارد کیس 450