ستاره یخی آسیا(ب.آ)
کاربوم
استخدام
استخدام کارشناس تولید

ستاره یخی آسیا(ب.آ)

شیراز

حقوق:

توافقی

نوع قرارداد:

تمام وقت

تاریخ:

۲۳ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
کارشناس تولید به فردی اطلاق می شود که مسئولیت دریافت و تحویل مواد اولیه از انبارها ، نظارت بر چگونگی تهیه خمیر، کنترل پروسه های تولید و بسته بندی را از لحاظ کمی و کیفی بر عهده دارد . كنترل ورود مواد به فرآيند توليد شامل: 1. دریافت مواد اولیه طبق mb، بررسی mb، وزن کشی مواد. 2.  پایش دمای مواد طبق نقشه،  بررسی نقشه راه محصولات،  انتقال به سرد خانه مربوطه. 3.  آماده سازی اولیه،  پلاستیک زدایی با کارتن زدایی،  تفکیک batch  به  batch كنترل توليد محصولات شامل: 1.  کنترل ترکیب خمیر و انتقال،  بررسی نقشه راه،  ترکیب مواد اولیه با یکدیگر بر اساس نقشه راه. 2.  بررسی برنامه زمانی تولید. 3.  نظارت بر پروسه تولید،  نظارت کمی (حجم تولید)،  نظارت کیفی (کیفیت محصولات) كنترل بسته بندي و محصول نهايي شامل:  1. کنترل بسته بندی،  بررسي برنامه بسته بندي و تغيير بسته بندي،  آماده کردن برچسب ها و الصاق به کارتن ها،  نظارت کمی و کیفی بر بسته بندی 2.  کنترل تحویل به انبار،  کنترل وزنی،  تحویل محصولات به انبار، كنترل فرم  ها شامل،  نوشتن mb  ها و تاييد فرم هاي آماده سازي خمير،ريورك،فرم تحويل محصولات،  فرم هاي توقفات و در نهايت تاييد و تحويل به واحد برنامه ريزي،  فرم ضايعات فيلم بسته بندي تکمیل و تنظیم مستندات تولید و ارائه گزارش به مافوق