شیپور
استخدام
خانم منشی فروشنده تلفنی در منزل

کرج

حقوق:

۸ میلیون تومان به بالا

تاریخ:

۱۵ مرداد، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
خانم منشی فروشنده تلفنی در دفتر جهت توضیحات بیشتر پی وی واتساپ 3 روز منزل یک روز دفتر حقوق ثابت