شیپور
استخدام
نیازمند کارگر ساده یا ماهر جهت تعویض روغن

شیراز

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
نیازمند نیروی جوان جهت کار در تعویض روغن ادرس شیراز شهرک گلستان شرایط عدم اعتیاد خوش اخلاق و متعهد به کار