شیپور
استخدام
پرستارکودک خانم مومن و مهربان و مجرد

مشهد

حقوق:

توافقی

تاریخ:

۰۱ مهر، ۱۴۰۱

توضیحات موقعیت شغلی:
سلام کودک خانم جوان مومن ومهربان ومجرد وترجیحا سابقه پرستاری ونگهداری کودک داشته باشه ویاسابقه درمهدکودک ازسیکل تا لیسانس سن بین 20تا40سال نهایتا مشخصات وشماره تماس ورزومه کاری خود رادرچت شیپوربفرمایید پس ازبررسی باشماتماس میگیرم باتشکر